کار دانشجویی در آلمان

Part Time Jobs

 مام افرادی که برای تحصیل در کشور آلمان سفر می کنند، در کنار تحصیل اجازه کار در المان را دارند. دانشجویان خارجی می توانند در آلمان بدون مجوز اشتغال Arbeitserlaubnis در جاهای مختلف، کار کنند.اما در نظر داشته باشید که برای دانشجویان غیر از کشورهای اتحادیه اروپا محدودیت های بسیاری وجود دارد. آنها می توانند فقط ۹۰ روز در سال و یا هفته ای ۱۵ ساعت کار کنند. همچنین در بعضی از ایالات آلمان کار کردن فقط در تعطیلات میان ترم ممکن می باشد.

در صورتی که نیاز به کار بیشتر در طی یک هفته دارید م یتوانید با توافق اداره کار Arbeitsamt و اداره خارجیان Ausländeramt مجوز کار اضافی به مدت ۱۰ ساعت در هفته, را اخذ نمایید. البته دانشجویان کشور های اتحادیه اروپا می توانند بدون محدودیت زمانی کار کنند. بطور کلی در آلمان کارفرمایان با کمال میل به دانشجویان کار می دهند . زیرا کار دانشجوئی یک روال چنیدین ساله است. همچنی بر اساس قوانین کار این کشور، در صورتی که دانشجو بیشتر از نوزده و نیم ساعت در هفته کار نکند, کار فرما فقط یک قسمت از مالیات های اجتماعی را برای او می پردازد. بنابراین دانشجویان ارزانتر از نیروی کار عادی برای یک کارفرما می باشند. بیاد داشته باشید که تمام هزینه تحصیل خود را با کارهای دانشجویی مانند کار در رستوران و یا پیتزا فروشی و نظافت، به سختی می توان تأمین کرد. و در نهایت می توانید حدود 80 تا 90 درصد هزینه های زندگی خود را تامین کنید. دستمزد دانشجویی در حدود ۸ ای ۱۲ یورو در ساعت می باشد. حقوق بالاتر نصیب آن کسانی می شود که با خود تخصصی به همراه بیاورند, که بازار کار داشته باشد, مانند برنامه ریزی رایانه. کار تمام وقت به دلیل فشردگی برنامه تحصیل غیر ممکن می باشد.

سرپرستی های دانشجویی Studentenwerk در پیدا کردن کار، م یتوانند کمک زیادی را به شما بکنند. بهتر است که از بنگاه کار دانشجویی وابسته به اداره کار، برای پیدا کردن کار نیز کمک گرفت.


چاپ   ایمیل