درآمد دانشجویان خارجی در آلمان

Foreign Student Income

 بر اساس قوانین مهاجرتی آلمان، دانشجویانی که برای ادامه تحصیل به آلمان سفر می نمایند، در طی مدت تحصیل خود هفته ای ۱۰ الی ۲۰ ساعت اجازه کار پاره وقت دارند. طبق آمارهایی که مرکز پژوهش دانشگاهی آلمان منتشر نموده است، متوسط درآمد ماهانه دانشجویان خارجی در آلمان ۷۴۹ یورو است. ۵۳ درصد دانشجویان از خانواده ‌خود حمایت مالی دریافت می‌کنند. ۵۲ درصد کار می‌کنند و ۲۳ درصد بورس تحصیلی دریافت می‌کنند. دانشجویان خارجی در مقایسه با همکلاس‌های آلمانی خود ماهانه ۱۱۵ یورو کمتر در اختیار دارند.
یکی از یافته‌های قابل توجه این تحقیق این است که هر چه کشور زادگاه دانشجویان ثروتمندتر باشد٬ تعداد دانشجویانی که بورس تحصیلی (چه دولتی و چه غیر دولتی) دریافت می‌کنند بیشتر است. ایران در این تحقیق به عنوان کشوری با در‌آمد متوسط رو به بالا به شمار می‌آید. ۲۰ درصد از دانشجویان اهل کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا، بورس تحصیلی از دانشگاههای آلمان می‌گیرند.


چاپ   ایمیل