سطح زبان لازم برای پذیرش از دانشگاه‌های آلمان

Required language level for admission

 

سطح زبان لازم آلمانی برای پذیرش و ویزا

برای دریافت پذیرش از اکثر دانشگاه‌ های آلمان ارائه‌ی مدرکی دال بر تسلط داوطلب به زبان آلمانی در سطح B1 براساس چارچوب مشترک در اروپا الزامی است. البته این مدرک برای اخذ پذیرش لازم است اما برای ورود به دانشگاه‌ های آلمان کافی نیست و باید بقیه دوره زبان را تا سطح DSH و یا Test-DaFدر آلمان گذرانده شود. برخی از دانشگاه ها و کالج های آلمان حتی برای صدور پذیرش تحصیلی نیز از متقاضیان سطح زبان B2 را می خواهند. اما تعداد این دانشگاه ها کم است. از سوی دیگر برخی از دانشگاه ها چون خود دارای کالج های زبان کامل هستند، برای صدور پذیرش تحصیلی حتی نیازی به هیچ مدرک زبانی ندارند و پذیرش تحصیلی را بثورت کاملا مشروط به گذراندن زبان در آلمان، صادر می کنند. آزمون Test-DaF در مراکز آموزش زبان آلمانی در آلمان و همچنین در مراکز انستیتو گوته در سراسر جهان برگزار می‌شود. در ایران نیز این آزمون به همراه دوره‌های آمادگی آن در موسسه‌ی آموزش زبان آلمانی وابسته به سفارت آلمان در تهران برگزار می‌شود.
تفاوت میان آزمون Test-DaF و DSH
بر خلاف آزمون Test-DaF، امتحان DSH از طریق دانشگاه‌ های این کشور و تنها در آلمان برگزار می‌شود. بنابراین برای تحصیل در دانشگاه‌ های آلمان، دو راه وجود دارد: شرکت در آزمون Test-DaF در موسسه‌ی گوته و یا OKF اتریش، و راه دوم شرکت در آزمون DSH در یکی از دانشگاه‌ های آلمان هنگامی که در آلمان حضور دارید.
سئوال: آیا می‌توان بدون شرکت در کلاس‌های یادگیری زبان آلمانی از دانشگاه‌ های آلمان پذیرش گرفت و پس از گذراندن دوره‌های لازم، در امتحانات یادشده در کشور آلمان شرکت کرد؟ پاسخ به این پرسش منفی است، زیرا اگر چه برخی می توان از برخی دانشگاه های آلمان بدون مدرک زبان پذیرش دریافت نمود، اما برای دریافت ویزا از سفارت آلمان شما حتما باید مدرک زبان در سطح B1 را داشته باشید.
سطح B1 بر پایه‌ی تعیین‌سطح یادگیری زبان بر اساس چارچوب مشترک در اروپا، سطحی است که فرد می تواند بصورت عمومی در چهار مهارت زبان تسلط نسبی داشته باشد. البته قاعده داشتن مدرک زبان آلمانی B1 شامل افرادی که قصد تحصیل به زبان انگلیسی در دانشگاه‌ های آلمان را دارند نیز نمی‌شود.
سطوح رایج برای یادگیری زبان
بر اساس چارچوب مشترک سطح زبان در اروپا تسلط به زبان را می‌توان به سه‌دسته تقسیم کرد: دوره‌‌های مقدماتی (A)، متوسطه (B) و پیشرفته (C). بنابر این تقسیم‌بندی، سطح لازم تسلط به زبان آلمانی برای دریافت پذیرش از دانشگاه‌ های آلمان، مطابق با میانه‌ی دوره‌ی متوسطه (B1) است.
بر خلاف آزمون Test-DaF، امتحان DSH از طریق دانشگاه‌ های این کشور و تنها در آلمان برگزار می‌شود.
البته برخی از موسسات آموزش زبان آلمانی خود اقدام به تقسیم‌بندی‌های ویژه‌ی سطوح یادگیری زبان کرده‌اند. از جمله در موسسه‌ی آموزش زبان آلمانی وابسته به سفارت آلمان در تهران، سطح متوسطه به شش دوره تقسیم می‌شود. دوره‌ی B1 نیز به دو بخش B1.1 و B1.2 تقسیم شده است.
نکته‌ی قابل توجه برای متقاضیان ایرانی تحصیل در دانشگاه‌ های آلمان این است که در امتحان B1 در پایان دوره‌ی بخش دوم (B1.2) شرکت کنند و با ارائه مدرک آن که پیش‌تر با نام ZD (Zertifikat Deutsch) نیز شناخته می‌شد، شانس خود را برای دریافت پذیرش از دانشگاه‌ های آلمان امتحان کنند.
مشخصات عمومی سطح B1
تا پایان سطح یاد‌شده زبان‌آموز باید به شرایط ذیل دست‌یافته باشد:
فهم اطلاعات موجود در گفت‌وگوهای رایج روزانه ‌و فهم محتویات کلی برنامه‌های رادیویی.
توانایی استخراج اطلاعات موجود در مطالب یک روزنامه و فهم آمار و ارقام مندرج در یک متن. توانایی نگارش نامه و ایمیل در سطح مقدماتی.
توانایی ابراز نظرات شخصی در یک گفت‌وگوی کوتاه و توانایی گزارش‌دادن و روایت یک رویداد در ارتباط با وقایع رایج روز.
افرادی که مدرک B1 یا آن‌چه که برای دریافت پذیرش از دانشگاه‌ های آلمان ضرورتی است را به دست آورده‌اند، شرایط ذکرشده بالا را به طور نسبی دارا هستند.


چاپ   ایمیل