مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

تحصیل همزمان در ۲ دانشگاه مورد تایید وزارت علوم

تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه تبریز بدون کنکور و دریافت مدرک بین المللی

طبق قرارداد امضاء شده فی مابین دانشگاه نیرایست

و دانشگاه تبریز دانشجویان میتوانند بدون نیاز به قبولی در کنکور سراسری در رشته های زیر در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تحصیل نموده

و دو مدرک در پایان دوره تحصیلات خود دریافت نمایند یک مدرک از دانشگاه سراسری تبریز و دیگری مدرک دانشگاه بین المللی نیرایست.

دانشجویان میتوانند نیمی از زمان تحصیل خود را در دانشگاه مبدا و نیمی را در دانشگاه مقصد بگذرانند. دانشجویان جهت شروع تحصیل میتوانند دانشگاه مبدا را انتخاب نموده و نیم اول را در آن دانشگاه طی نمایند.

کل دوره در هر دو دانشگاه به زبان انگلیسی میباشد.جهت پذیرش مدرک زبان نیاز نبوده و دوره های پیش نیاز توسط دانشگاه مبدا ارائه میشود.

هزینه جهت دوره ها

کارشناسی ارشد ۵۶۰۰ یورو ۴ ترم

کارشناسی ارشد رشته های مهندسی ۷۵۰۰ یورو ۴ ترم

دکتری ۱۶۸۰۰ یورو ۴ سال

لیست رشته هایی که شامل این قرارداد میشوند

۱ مهندسی عمران

۲ برنامه ریزی شهری

۳ مهندسی پزشکی

۴ معماری

۵ دامپزشکی

۶ ادبیات انگلیسی و زبان

۷ آموزش زبان انگلیسی زبان (آموزش)

۸ روانشناسی بالینی

۹ بیوتکنولوژی

۱۰ نفت مهندسی

۱۱ غذایی فناوری پردازش (IT)

۱۲ MBA

۱۳ DBA

۱۴ حسابداری

۱۵ مهندسی برق – مخابرات (ارتباطات)

۱۶ مهندسی کشاورزی- بیوتکنولوژی کشاورزی

۱۷ ژنتیک و اصلاح

۱۸ مهندسی برق- قدرت

۱۹ مهندسی برق- قدرت سیستم

۲۰ مهندسی برق- قدرت (برق الکترونیک)

۲۱ مهندسی برق- مجتمع طراحی مدار

۲۲ دستگاه مهندسی برق- میکرو و نانو الکترونیک

۲۳ مهندسی برق- میدان ها و امواج

۲۴ سیستم های برق مهندسی ارتباطات

۲۵ مهندسی برق- کنترل

۲۶ پزشکی مهندسی بیوالکتریک

۲۷ مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر *

۲۸ مهندسی کامپیوتر – رباتیک و هوش مصنوعی **

۲۹ فناوری اطلاعات مهندسی امن ارتباطات **

۳۰ ریاضی محض، جبر

۳۱ ریاضی محض، آنالیز ریاضی

۳۲ ریاضی محض، هندسه دیفرانسیل

۳۳ خالص ریاضیات، منطق

۳۴ ریاضیات محض، ترکیبی

۳۵ موجک (روشهای عددی) و پردازش تصویر

۳۶ روشهای عددی برای معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی

۳۷ روشهای عددی برای معادلات دیفرانسیل معمولی

۳۸ روشهای عددی برای معادلات انتگرال

۳۹ نظریه معادلات دیفرانسیل جزئی و نرم افزار

۴۰ عددی جبر خطی

۴۱ سیستم های دینامیکی

۴۲ نظریه معادلات دیفرانسیل و نرم افزار

۴۳ آمار ریاضی

۴۴ آمار *

۴۵ سیستم های کامپیوتری علوم کامپیوتر

سیستم های **

۴۶ علوم کامپیوتر-هوشمند **

۴۷ علوم کامپیوتر

۴۸ مدیریت کشاورزی

۴۹ کشاورزی Economics- سیاست و توسعه کشاورزی

۵۰ کشاورزی Economics- محیط زیست و اقتصاد منابع طبیعی

مدیریت کشاورزی ۵۱ کشاورزی Economics- و اقتصاد تولید

۵۲ کشاورزی Economics- بازاریابی محصولات کشاورزی

*این رشته فاقد دوره کارشناسی ارشد است.
**این رشته فاقد دوره دکتری است


چاپ   ایمیل