دانشگاه آخن

Aachener University

 

دانشگاه آخن در شهر آخن در غربی ترین نقطه آلمان در نزدیکی مرز هلند واقع شده. آخن جزء تاریخی ترین شهر آلمان است. شهر آخن دارای آب های معدنی است. آخن یکی از شهرهای دانشجو پذیر کشور آلمان است و دانشجویان به فراوانی در این شهر دیده می شوند.

دانشگاه آخن
دانشگاه آخن در سال 2007 از طرف بنیاد پژوهشی آلمان، به عنوان برترین دانشگاه در ایالت نوردراین وستفالن برگزیده شد. دانشگاه آخن دارای بیشترین رشته های فنی در میان دانشگاه های آلمان است.
بیش از 49 درصد از دانشجویان دانشگاه آخن را دانشجویان رشته های مهندسی تشکیل داده اند.
شهریه دانشگاه آخن
دانشگاه آخن، برای هرترم شهریه ای در حدود 500 یورو برای هرترم در نظر گرفته است.


چاپ   ایمیل