ترجمه مدارک

Translation of documents

یکی از الزامات و شاید مهمترین موارد برای اخذ پذیرش تحصیلی و همچنین اقدام برای ویزا، تهیه مدارک و ترجمه رسمی آنها است. به طوری که مورد تایید دانشگاهها و سفارتخانه های مد نظر باشد. در ترجمه مدارک گاها” نواقص و اشتباهاتی دیده می شود که منجر به تعویق افتادن روند پذیرش و یا ویزا می شود.

این اشتباهات توسط مترجمین پیش می آید و سفارتخانه هایی مثل آلمان با اسکن توسط دستگاههای فوق پیشرفته خود به آسانی این اشتباهات و نواقص را تشخصی داده و مدارک شما را بدون هر گونه تاییدی متاسفانه بر می گردانند. و این خود سبب تاخیر در روند پذیرش تحصیلی شما و از دادن زمان می شود.
به غیر از آن، نوع زبان ترجمه نیز برای مدارکی که به منظور پذیرش تهیه می شوند و یا به منظور ارائه به سفارت نیز متفاوت می باشند. به عنوان مثال برای پذیرش تحصیلی اسپانیا، ترجمه مدارک تحصیلی به زبان انگلیسی نیز کافی است. اما برای ویزا حتما باید کلیه مدارک به اسپانیایی ترجمه و تایید شوند. با توجه به هزینه بالا ترجمه اسپانیایی و طولانی بودن زمان ترجمه، اگر فردی به اشتباه مدارک خود را برای پذیرش تحصیلی به زبان اسپانیایی ترجمه نمایید به غیر از ضرر مادی، زمان را نیز از دست می دهد.
لذا توصیه اکید ما به تمام متقاضیان این است که اولا” قبل از ترجمه مدارک حتما از نظر نوع مدارک مورد نیاز و تعداد نسخ ترجمه، با کارشناسان موسسه هماهنگی و مشاوره نمایند و ثانیا” در صورت امکان امر ترجمه مدارک را نیز به موسسه بسپارند تا مشکلات احتمالی پیش نیاید. از آنجائیکه ترجمه مدارک بخشی از پروسه کاری پذیرش نیز محسوب میشود، موسسه کار ترجمه مدارک را نیز برای متقاضیان انجام خواهد داد. همکاری چندین ساله ما با دارالترجمه ها، علاوه بر کاهش هزینه شما در ترجمه، نگرانی های شما را مورد اشتباهات احتمالی از بین خواهد برد.
فرم مشاوره


چاپ   ایمیل