مشکلات دانشجویان خارجی در آلمان

Problems of foreign students in Germany

 تحصیل در یک کشور خارجی می تواند مخصوصا" در ماههای اول زندگی ، برای دانشجویان مشکلاتی را به همراه داشته باشد. تعدد و میزان این مشکلات و همچنین چگونگی برخورد با آنها و برطرف کردن مشکلات پیش آمده، می تواند رابطه مستقیمی با میزان سطح زبان دانشجو و همچنین تجربه های زندگی وی، داشته باشد.

بر اساس تحقیقاتی که در مرکز پژوهشهای دانشگاهی آلمان در سال ۲۰۱۴ صورت گرفته است، مسائل و مشکلات دانشجویان خارجی می تواند متفاوت باشد. اماحدود ۴۰ درصد از پاسخ‌دهندگان دوست شدن با دانشجویان آلمانی را "خیلی سخت" می‌دانند. مسائل مهم دیگر سردرآوردن از سیستم اداری آلمان است. بزرگ‌ترین مشکلی که دانشجویان خارجی از آن نام برده‌اند هزینه مسکن مناسب است؛ مشکلی که ۳۲ درصد از آن‌ها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. از این لحاظ وضع آن‌ها با وضع دانشجویان آلمانی فرق چندانی ندارد. در دسامبر سال ۲۰۱۴ رئیس مرکز خدماتی دانشجویان٬ "دیتر تیمرمان"٬ خواهان ساخت مسکن با قیمت مناسب برای ۴۵هزار دانشجوی دیگر در این کشور شد. وی می‌گوید: تعداد دانشجویان در چند سال گذشته به سرعت رو به افزایش بوده است.

طبق اسناد اداره سراسری آمار آلمان در سال ۲۰۰۹ حدود ۲ میلیون دانشجو در دانشگاه‌های این کشور نام‌نویسی کرده بودند. تا به امروز تعداد دانشجویان به حدود ۲ میلیون و نیم رسیده است. حدود ۲۷۰هزار یا به عبارتی دیگر ۱۱ درصد از این دانشجویان خارجی‌اند٬ که ۴هزار نفر از آن‌ها ایرانی هستند.


چاپ   ایمیل