معافیت تحصیلی

education pardon

 ما  تمام سئوالات موجود در زمینه معافیت تحصیلی برای خارج از کشور را بصورت کاملا واضح، که بر گرفته از سایت سازمان نظام وظیفه است و بر اساس اخرین اخبار و قوانین سازمان نظام وظفیه ایران می باشد، در زیر برای شما ارائه کرده ایم.

1-آيا مشمولان غايب مجاز به تحصيل ميباشند؟
خير-هيچ مشمول غايبي مجاز به ادامه تحصيل نمي باشد

.
2- مدت زمان معرفي فارغ التحصيلان دوره كارداني و بالا تر چند ماه مي باشد؟
فارغ التحصيلان مقاطع دانشگاهي حداكثر ظرف 6 ماه فرصت دارند با حضور در دفاتر پليس +10 نسبت به تعيين وضعيت مشموليت خود اقدام نمايند

 

3- مدت زمان معرفي دانشجويان انصرافي و اخراجي چند ماه مي باشد؟
دانشجويان اخراجي، انصرافي و ترك تحصيل كرده حداكثر ظرف 4 ماه فرصت دارند با حضور در دفاتر پليس +10 نسبت به تعيين وضعيت مشموليت خود اقدام نمايند


4- اعاده به تحصيل دانشجويان انصرافي و اخراجي چگونه مي باشد؟
دانشگاه با اعاده به تحصيل دانشجوي انصرافي يا اخراجي هماهنگ باشد.
اعاده به تحصيل مشروط به شركت مجدد در آزمون ورودي نباشد.
از تاريخ انصراف يا اخراج بيش از 6 ماه نگذشته باشد.
درخواست وي براي معافيت پزشكي مورد رسيدگي قرار نگرفته باشد.
اتمام تحصيل منجر به افزايش سقف مجاز سنوات تحصيلي نگردد

.
5- نحوه انتقال دانشجويان از دانشگاهي به دانشگاه ديگر چگونه امكان پذير مي باشد؟
با رعايت ماده16 آئين نامه اجرائي و توافق دو دانشگاه مبدا و مقصد.
انتقال دانشجو مستلزم شركت در آزمون ورودي نباشد .
احتساب سقف سنوات تحصيلي در دانشگاه اوليه در سقف سنوات دوره تحصيلي
ارايه درخواست انتقال دانشجو از دانشگاه مربوطه به سازمان وظيفه عمومي و موافقت اين سازمان جهت صدور معافيت تحصيلي

.
6- تحصيل طلاب با داشتن معافيت تحصيلي حوزوي در دانشگاهها چگونه مي باشد؟
با موافقت حوزه ، طلاب مجاز به شركت در آزمون و تحصيل در دانشگاه‌ها ميباشند و تا زمانيكه معافيت تحصيلي حوزوي اعتبار دارد طلاب مي توانند همزمان در دانشگاه هم تحصيل نمايند

.
7- ادامه تحصيل متعهدين به خدمت در آموزش و پرورش در دانشگاه ها چگونه مي باشد؟
با موافقت سازمان مربوطه امكان ادامه تحصيل متعهدين به خدمت در آموزش و پرورش ميسر است. ليكن مدت تحصيل جزء مدت تعهد محسوب نخواهد شد

8- آيا متعهدين به خدمت پس از استعفا از سازمان مربوطه مجاز به تحصيل در دانشگاه ها ميباشند ؟
در صورت نداشتن غيبت همانند ساير مشمولان با آنان رفتار مي‌شود

9- آيا دانشجو در حين تحصيل مجاز به درخواست معافيت پزشكي ميباشد؟
خير، رسيدگي به معافيت پزشكي فقط هنگام معرفي مشمول براي اعزام به خدمت صورت مي‌گيرد

10- آيا دانشجو در حين تحصيل مجاز به درخواست معافيت كفالت ميباشد؟
بلي ، امكان در خواست هر نوع معافيت به جز معافيت پزشكي براي دانشجويان در حين تحصيل امكان پذير مي باشد

11- آيا دانشجويان اخراجي پس از گذشت 6 ماه مجاز به اعاده تحصيل ميباشند؟
خير، حداكثر فرصت براي اعاده به تحصيل آن هم در صورت واجد شرايط بودن شش ماه است


12- تمديد اعزام مشمولان ديپلم فني حرفه اي ، كارو دانش و پيش دانشگاهي متولدين نيمه دوم هر سال چگونه مي باشد؟
در صورتيكه تحصيل اين دسته از مشمولان حضوري و حداكثر در سال اعزام باشد اعزام آنها تا مهر ماه سال بعد از اعزام قانوني به تعويق مي‌افتد تا امكان شركت مجدد در آزمون دانشگاه براي آنها فراهم شود ضمناً اين دسته از مشمولان مي‌بايست در فرجه قانوني ذكر شده (حداكثر تا قبل از مهرماه سال بعد از اعزام قانوني) درخواست اعزام خود را از طريق دفاتر پليس+10 به ثبت برسانند

.
13- مشمولان تا چه سني مجاز به اخذ مدرك پيش دانشگاهي مي باشند؟
اين دسته از مشمولان چنانچه حضوري در حال تحصيل باشند تا 24 سالگي مجاز به تحصيل مي باشند

.
14- آيا مشمولان مي توانند بدون شركت در آزمون سراسري در دانشگاه ها ادامه تحصيل دهند؟
برابر ماده 35 قانون خدمت وظيفه عمومي ، مشمولان ديپلمه غير غايب با داشتن برگ آماده به خدمت يا برگ معافيت موقت از خدمت دوره ضرورت و با شركت در آزمون ورودي يكي از دانشگاهها يا موسسات آموزشي داخل كشور و قبولي در آن مجاز به تحصيل در دانشگاه مي باشند

.
15- آيا مشمولان فا رغ التحصيل مقطع كارداني به بالا در صورت داشتن غيبت مجاز به ادامه تحصيل در مقطع بالاتر ميباشند؟
خير ، اين دسته از افراد مجاز به ادامه تحصيل در مقطع بالاتر نميباشند


16- آيا به متعهدين خدمت (شركت ملي نفتكش، كشتيراني و سازمان هواپيمائي) بعد از اخراج معافيت تحصيلي تعلق ميگيرد؟
همانند ساير مشمولان با آنان رفتار مي‌شود.
موسسه سروش دانش پرشین


17- آيا مشمولان استخدام شده از طريق پذيرش آزمون در دانشگاه هاي نظامي و انتظامي نيروهاي مسلح پس از اخراج از معافيت تحصيلي برخوردار مي شوند؟
خير، اين دسته از افراد در صورت اخراج از دوره آموزش مجاز به ادامه تحصيل نمي باشند

.
18- شرايط درخواست معافيت تحصيلي جهت مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري در خارج از كشور چيست؟
1- مشمول فارغ التحصيل مقطع كارشناسي يا كارشناسي ارشد باشد موسسه سروش دانش پرشین
2- مشمول غيبت نداشته باشد
3- دانشجوي انصرافي و اخراجي نباشد
4- اخذ پذيرش از دانشگاه خارج از كشور
5- تاييد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و در خواست صدور معافيت تحصيلي از سازمان وظيفه عمومي ناجا
6- سپردن وديعه
7- اخذ مجوز از سازمان وظيفه عمومي و صدور معافيت تحصيلي


19- ميزان و نوع وديعه جهت مشمولاني كه قصد تحصيل در خارج از كشور را دارند چگونه مي باشد ؟
مبلغ وديعه 150/000/000 ريال است كه به صورت نقدي يا ضمانت نامه بانكي و يا وثيقه ملكي اخذ مي شود


20- آيا تحصيل همزمان با خدمت دوره ضرورت در دانشگاه پيام نور مجاز است ؟
خير ،منع قانوني دارد.
کانال تلگرام موسسه


21- آيا تحصيل همزمان در دو دانشگاه مجاز است؟
خير ، مگر دانشجويان نخبه و در چارچوب ضوابط مربوط به تحصيل نخبگان

.
22- شرايط ادامه تحصيل در مقطع دكتري تخصصي رشته هاي پزشكي و دامپزشكي و دندانپزشكي چگونه مي باشد؟
ادامه تحصيل در مقطع دكتراي تخصصي رشته هاي پزشكي و دامپزشكي و دندان پزشكي صرفاً با تاييد ستاد كل و با عضويت در هيات علمي امكان پذير مي باشد

.
23- معافيت تحصيلي چند بار در هر مقطع تحصيلي به مشمول تعلق ميگيرد؟
معافيت تحصيلي به مشمول براي هر مقطع صرفاً يكبار تعلق مي گيرد

.
24- به مشمولاني كه به طور غير مجاز از كشور خارج مي شوند آيا معافيت تحصيلي تعلق ميگيرد؟
خير ، معافيت تحصيلي صرفاً براي مشمولاني كه به طريق قانوني از كشور خارج مي شوند تعلق مي گيرد

.
25- مشمولاني كه در خارج از كشور از معافيت تحصيلي برخوردارند پس از اخراج يا فراغت يا ترك تحصيل طي چه مدت بايستي خود را به سازمان وظيفه عمومي معرفي نمايند؟
اين افراد حداكثر تا يكسال فرصت دارند خود را به سازمان وظيفه عمومي معرفي كنند

.
26- طلاب حوزه علميه پس از اخراج يا انصراف چه مدت مهلت معرفي به وظيفه عمومي را دارند؟
چهار ماه براي معرفي خود فرصت دارند

.
27- مشمولان حوزه علميه حداكثر تا چه سني بايستي دوره مقدمات را به اتمام برسانند؟
حداكثر تا 24 سالگي مجاز به تحصيل در دوره مقدمات مي باشند

.
28- آيا دانشجويان انصرافي و اخراجي مجاز به شركت مجدد در آزمون دانشگاه‌ها و ادامه تحصيل مي‌باشند؟
چنانچه دانشجو تا قبل از اتمام سال اعزام، از ادامه تحصيل انصراف دهد و يا از دانشگاه اخراج شود، به شرط عدم ورود به غيبت، منعي براي شروع مجدد به تحصيل ندارد.


چاپ   ایمیل