رشته تحصیلی آینده پژوهی در آلمان

Future studies in Germany

"آینده‌پژوهی" از رشته‌های تحصیلی نوینی است که به تحقیق و طراحی شرایط مطلوب‌تر برای زندگی آیندگان در این جهان می‌پردازد. دانشگاه آزاد برلین از جمله دانشگاه‌هایی است که این رشته را در مقطع کارشناسی ارشد عرضه می‌کند. در آلمان مطالعه تاریخ از اهمیت به‌سزایی برخوردار است،اما به مطالعه و تحقیق درباره آینده اهمیت کافی داده نمی‌شود.


چاپ   ایمیل