مراحل اخذ پذیرش تحصیلی

Acceptance steps

 برای اخذ پذیرش تحصیلی آلمان، چه مراحلی ار باید طی کنیم؟

شاید برای خیلی از دوستان اخذ پذیرش از دانشگاه ها یک کار بزرگ و دور از دسترس به نظر برسد اما حقیقت این است که گرفتن پذیرش یک فرمول مشخص دارد.


اگر بخواهیم کلیات مربوطه را بصورت تیتروار تعریف کنیم به اینصورت خواهد بود: مشاوره و پذیرش تحصیلی آلمان

✔ ساختن یک رزومه خوب یا عالی در دوران تحصیل

✔ اتمام تحصیل در یک مقطع تحصیلی
✔ اخذ مدارکی مانند پایان نامه،ریزنمرات و..
✔ فراخور هر سفارتی ترجمه مدارک بطوریکه برای آن سفارت یا دانشگاه هشای آن کشور قابل قبول باشد
✔ آمادگی برای آزمون های زبان بین المللی که اهم آنها TOEFL,IELTS,GRE,GRE SUBJECT , GMAT می باشد.
✔ ارسال نمرات و مدارک به مرکز دانشگاه ها
✔ پرداختن پول بررسی مدارک که به Application fee معروف است.
✔ انتظار تا اعلام نتیجه نهایی بررسی ها
✔ پس از اخذ پذیرش باید از سفارت وقت مصاحبه گرفته و به سفارت مراجعت نمایید.گاهی این سفارت خارج ایران قرار دارد که یک سفر هزینه بر خواهد بود. http://goo.gl/Wsujyv
✔ عمدتا سفارت هم به آماده سازی مدارک نیاز دارد.
✔ اخذ ویزا و فراهم کردن لوازم سفر.
✔ تهیه بلیط هواپیما


چاپ   ایمیل