آموزش زبان سوئدی

آموزش زبان سوئدی

چگونه زبان سوئدی بیاموزیم؟
مانند دیگر زبان ها، یادگیری زبان سوئدی نیز، نیاز به پیگیری و تمرین دارد. برای مسلط شدن به این زبان باید در مدت زمان کوتاهی بدون وقفه به مطالعه کنید. در کشور سوئد کلاس های آموزش زبان سوئدی برای دانشجویان به صورت رایگان برگزار می شود.

سایت هایی که می توانید از آن ها برای یادگیری زبان سوئدی استفاده کنید:

http://uz-translations.net

http://www.loecsen.com/travel/0-en-67-2-23-free-lessons-swedish.html

 


چاپ   ایمیل