خرداد ۲۳, ۱۳۹۵
دانشگاه های آلمان

دانشگاه های آلمان

در آلمان بیش از ۳۰۰ دانشگاه، آموزش عالی، آموزش عالی فنی، دانشکده و کالج وجود دارند که در زمینه تحصیلات عالی فعالیت دارند. اکثر قریب به
خرداد ۲۲, ۱۳۹۵
کالج دانشگاهی (Studienkolleg) در آلمان

کالج های آلمان