دانشگاه های اتریش

خرداد ۱۹, ۱۳۹۵
دلایل رد ویزا

دلایل رد (Reject) ویزا توسط سفارت اتریش

سفارت اتریش ممکن است به یک یا چند دلیل از دلایل زیر با ویزای شما موافقت ننماید. معمولا به شما بین دو هفته تا یک ماه