خرداد ۲۳, ۱۳۹۵
تحصیل در کانادا

تحصیل در کانادا

لیست دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم ایران دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌ عالی‌ آمریکا، گروه‌ یک‌ (ممتاز) ۱-Arizona State University, Tempe, AZ ۲- Baylor University, Waco, Tx