خرداد ۲۳, ۱۳۹۵

تحصیل در دانمارک

اگر قصد تحصیل در دانمارک را دارید، یک کارت ثبت نام دریافت خواهید نمود. برای کسب شرایط تحصیل باید در یک موسسه عمومی یا خصوصی تایید