انواع کالج دانشگاهی در آلمان

مرداد ۳۱, ۱۳۹۵
انواع کالج دانشگاهی در آلمان

انواع کالج دانشگاهی در آلمان

انواع کالج دانشگاهی در آلمان رشته ها و ساختار آموزشی کالج : کالج های دانشگاهی (Studienkolleg) در آلمان متفاوت بوده و بسته به رشته تحصیلی می