شروع یک زندگی جدید در کشوری جدید، اغلب با دگرگونی های قابل ملاحظه ای همراه است. برای انجام امور با مردمی جدید و روش هایی جدید مواجه خواهید شد. به خصوص دوره آغازین با چالش هایی همراه خواهد بود و ممکن است کمی مبهم به نظر برسد.

هدف موسسه، کمک به شما برای شروع یک زندگی جدید در دانمارک و کمی آسان تر کردن زندگی روزمره تحصیلی شما می باشد. لذا به طور خلاصه اطلاعاتی سودمند را در اختیارتان قرار می دهیم.

دانمارک جامعه ای است دموکراتیک که آزادی، مسئولیت و فرصت های برابر را برای همگان بدون توجه به جنسیت، نژاد و پیش زمینه های فرهنگی آن ها فراهم می آورد. همه آزادند هرگونه که می خواهند فکر کنند، در مورد احساسات خود صحبت کنند و بنویسند، انجمن هایی تشکیل دهند، آداب مذهبی خود را به جا آورند یا روش زندگی متفاوتی را دنبال کنند. برابری و آزادی فردی جزو ارزش های بنیادی جامعه دانمارک محسوب می شوند و تنها براساس احترام به برابری و ازادی فردی دیگران محدود می گردند.

در دانمارک هر کسی موظف است تا حد توان سهم خود را ادا نموده و از طریق تحصیل، اشتغال و پرداخت مالیات با جامعه همکاری نماید. دانمارک دارای اقتصادی نوین و کاملا توسعه یافته است و از نظر زیست محیطی و بیوتکنول.ژی، طراحی و سایر زمینه هایی که در آن ها مهارت و آگاهی ضروری است، یکی از ملت ها پیشرو می باشد. دانمارک کشوری است که برای هر کسی که بخواهد در جامعه مشارکت داشته باشد، فرصت های گوناگونی را فراهم می آورد.

جغرافیا و جمعیت

اکثر مردم دانمارک در شهرها زندگی می کنند. جمعیت دانمارک به سختی به ۶ میلیون نفر می رسد. ۸۵ درصد از این جمعیت در شهرها زندگی می کنند. در حدود ۲ میلیون نفر در پایتخت آن یعنی کپنهاگ و حوزه کپنهاگ یزرگ زندگی می کنند.

جزایر متعدد

دانمارک از شبه جزیره یولند (jylland) و ۴۰۶ جزیره دیگر تشکیل شده است. بزرگترین جزایر دانمارک، شیلند(Sjælland) و فیون (Fyn) می باشند. بسیاری از جزیره ها کوچک هستند و افراد کمی در آن ها سکونت دارند.

سرزمین دوچرخه سواران

دانمارک یکی از کشورهایی است که در جهان دارای بیشترین تعداد دوچرخه سوار می باشد. در ساعات شلوغی ترافیک شهر، تعداد زیادی دوچرخه سوار – والدینی که فرزندان خود را حمل می کنند – را در راه منزل یا محل کار، مهدکودک و کودکستان مشاهده خواهید نمود.