دی ۲۹, ۱۳۹۵

اداره امور دانشجویان خارجی در آلمان

دی ۲۹, ۱۳۹۵

بیمه دانشجویی در آلمان

آذر ۱۶, ۱۳۹۵
بایدها و نبایدهای مهاجرت به آلمان

بایدها و نبایدهای مهاجرت به آلمان

مهاجرت به آلمان ، بایدها و نبایدها آلمان با توجه به توسعه اقتصادی، صنعتی، رفاهی و اجتماعی که در سالهای اخیر بدست آورده است، یکی از
آذر ۱۵, ۱۳۹۵
سطح لازم زبان برای پذیرش از دانشگاه‌های آلمان

سطح لازم زبان برای پذیرش از دانشگاه‌های آلمان

آبان ۱۶, ۱۳۹۵

دانشگاه های آلمان مورد تایید وزارت علوم

گروه الف (ممتاز) آلمان Eberhard Karl’s Universität Tübingen Freie Universität Berlin Homboldt-Universität zu Berlin Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Ludwig-Maximilians-Universität München Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen
مهر ۱۸, ۱۳۹۵
انواع اقامت قانونی در آلمان

انواع اقامت قانونی در آلمان

انواع اقامت و شرایط اعطای آن در آلمان کشورهای اتحادیه اروپا معمولا ویزای های مختلفی را با توجه به نوع درخواست و مدارکی که متقاضی به
مرداد ۳۱, ۱۳۹۵
انواع کالج دانشگاهی در آلمان

انواع کالج دانشگاهی در آلمان

انواع کالج دانشگاهی در آلمان رشته ها و ساختار آموزشی کالج : کالج های دانشگاهی (Studienkolleg) در آلمان متفاوت بوده و بسته به رشته تحصیلی می
مرداد ۳۱, ۱۳۹۵
آزمون های کالج دانشگاهی در آلمان

آزمون های کالج دانشگاهی در آلمان

مرداد ۳۱, ۱۳۹۵
کالج دانشگاهی (Studienkolleg) در آلمان

کالج دانشگاهی (Studienkolleg) در آلمان چیست؟